пятница, 27 марта 2015 г.

Відкритий урок математики

Як  цікаво навчати дітей математиці? Відповідь на це питання давала вчитель ЗЄГ «ОРТ –Алєф» Барбарицька Т.П.. Використанняінтерактивних та інформаційно-комукаційних технологій на уроці у 5 класі перетворило  «звичайні дробі»  у надзвичайні казкові персонажі, які допомогли учням ще раз поринути в цікавий світ чисел.

Вісті з семінару

25.02.2015 р. у  Запорізькому ліцеї «Логос»  відбувся семінар для вчителів математики - молодих спеціалістів з теми: «Формування  культури усних та письмових обчислень  учнів 5-6 класів».
 Метою семінару було  ознайомлення з методами та прийомами формування  в учнів культури усних та письмових обчислень на уроках математики; розкриття ролі усних та письмових обчислень у розвитку мислення учнів; вивчення  досвіду вчителя математики Бройко В.В. щодо формування      культури усних та письмових обчислень.
Під час теоретичної та практичної частин семінару молоді вчителі математики мали змогу простежити взаємозв’язок між усним рахунком та розвитком мислення розглянути способи раціонального усного рахунку, ознайомитися з компонентамикультури обчислень. 

Методист ІАМЦ  Бурлака Л.А. та слухачі семінару   висловлюють   подяку  директору  ЗЛ «Логос» Рівкіну А.Д. за створення сприятливих умов для проведення семінару.


четверг, 12 марта 2015 г.

Вісті з семінару

26.02.2015 р. у  Запорізькій загальноосвітній школі відбувся семінар для керівників РМЦ з математики та вчителів початкових класів з теми: «Наступність у підходах до розв’язування складених задач з математики у початковій та середній освітніх ланках».
Метою семінару було  ознайомлення з методами та прийомами навчання учнів розв’язувати складені задачі, визначення  коло проблем, які виникають  в учителя щодо   формування в учнів навичок  розв’язувати складені задачі, розроблення  рекомендацій для вчителів початкової ланки та вчителів математики 5-6 класів щодо навчання учнів розв’язувати складені задачі.
У ході семінару методисти інформаційно-аналітичного методичного центру Бурлака Л.А. та Паніна С.С. розкрили традиційні підходи до розв’язуванняскладених задач у  початковій школі, проблеми у формуванні  предметних компетентностей учнів 5-6 класів щодо  розв’язування складених задач.
У ході практичної  групової роботи учасників семінару було замотивовано до розроблення прийомів  формування в учнів навичок   розв’язування складених задач.


Методист ІАМЦ  Бурлака Л.А. та слухачі семінару   висловлюють   подяку  директору ЗЗШ № 58 Шапка В.І. за створення сприятливих умов для проведення семінару.

среда, 2 апреля 2014 г.

Семінар

19.03 2014 р. на базі  Запорізької гімназії №25  відбувся семінар для керівників РМЦ  та ШМО ШПП вчителів математики з теми: «Роль практико-орієнтованих завдань з математики у формуванні предметної компетентності учнів»

Метою семінару було  розкриття  ролі практико-орієнтованих  завдань у формуванні математичної компетентності учнів на різних етапах уроку.

На початку семінару учасниками  розтлумачені поняття  «предметна компетентність» та «математична  компетентність» відповідно до   визначень цих понять новими  освітніми Держстандартами.

У ході семінару заступником директора з НВР Запорізької гімназії №25 Єрохіною Т.А. були розкриті  особливості формування математичної компетентності учнів в умовах гімназії гуманітарного профілю,  психологом  даного навчального закладу Юрченко І.О. узагальнені результати анкетування учнів 9-11 класів з питань подальшого використання математичних знань у  повсякденному житті.

Вчитель математики Козирєва  Л.Є., звернула увагу учасників семінару  на  важливість практико-орієнтованих завдань у формуванні математичної компетентності учнів, проаналізувала підручники з математики для 5-го класу на наявність практико-орієнтованих завдань, продемонструвала перетворення звичайної задачи у практико-орієнтовану.

У ході практичної роботи учасниками семінару було визначено класифікацію практико-орієнтованих завдань, складені та розв’язані практико-орієнтовані задачи. В результаті практичної роботи  учасники семінару отримали добірку    практико - орієнтованих задач  для використання їх вчителями  на уроках математики.

Методист ІАМЦ Бурлака Л.А. та слухачі семінару   висловлюють   подяку  директору  ЗГ №  25   Колеснику О.Ф. за створення сприятливих умов для проведення семінару, заступнику директора з НВР   Єрохіній Т.А., практичному психологу Юрченко І.О., вчителям математики Михальченко Т.Ю. та   Козиревій Л.Є. за змістовну доповідь та якість підготовки матеріалів семінару.

Методист ІАМЦ
Бурлака Л.А.